شهامت دوست داشتن من!
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦ 

سلام عزیزم

فقط منم!

می دانم که بعد از ۱ هفته دوری خسته ای

اگر برنامه دیگری نداری میخواهم  همسرت باشم!!

خدا مي داند كه چقدر دلم براي شجاعتت تنگ شده است...

شهامت دوست داشتنم را به تو مي دهم
نه مثل هيچكس ديگر
شهامت احساس كردم را به تو ميدهم
نه آنطور كه تابحال حس كرده اي
شهامت نياز خواستن را به تو ميدهم
نياز خواستن من

عزيزم  فراموش كن  بند بادبادك را
فراموش كن
دستهايت را باز كن  بگذار پرواز كنند
بعضي چيزها ارزش امتحان كردن را دارد
به من بگو
كه تنها سزاوار داشتنت هستم
به تو شهامت مي دهم كه  در آغوشم بگيري
آنگونه كه هرگز نگرفتي

دنيايم را با بوسه ات  آرام سازي
شهامت خواستن و خواستنم را


کلمات کلیدی: