ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٤ 

آرمين من ...

 با يادت در تنهايی ميرقصم

تا در فضای ساکن صميميت ما

برگ فاصله  ِسرگردان نشود

و ارواح سياه خاطرات بيدار نشوند

تاجدايی را با فاصله تعبير کنند

تا با ضد طلسم عشق دورشان کنم

  

 

 


کلمات کلیدی: