ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٤ 

چتر نجاتی بايد ـ

برای انسانیتی که از فراز قله چند رنگی ها پرتاب شد
 آه بچه طفلک من ... !

ناجی ِ دیگری نیاز نیست

تا زمانيکه شمع درون قلبم را 

 وزش غرور خاموش نکرده است

 برف ؛ زشتی ها را پاک نمی کند  

گرمی ِ عاشقانه قلبت را پاک دار...

 ؛برای فيلم Crash  ـ که ارزش تماشا را دارد !،

 


کلمات کلیدی: