ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤ 

آزرده !

 بعضی وقتها فکر می کردم سعادتمند هستم

که شانس عاشق بودن را دارم

و خداوند مرحمت دوست داشتن را به من بخشيده...

شايد نبايد اين طور  مهر می ورزيدم

شايد  نبايد اين طور سخت ـ آزار می ديدم

من هرگز لحظه ای را بدون تو به تصوير نکشيدم

اگر تو را از دست دهم   ؛ از دست می روم

بايد نگاه مردم را ببينی وقتی که با خودم حرف می زنم

 فکر می کنند عقلم را از دست داده ام !

امروز ترجيح می دهم دلم را به دست خاطرات مهربان بسپرم

تا در امان باشد

شايد نبايد اين طور سخت عاشق می بودم !

 


کلمات کلیدی: