ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤ 

 

دوباره آهنگ بهار را با هم بخوانيم

و آميزش خاک را با عطوفت باران

در ژرفای دشت آبی جشن بگيريم

که از سبز بودن آغاز کرده

 و تا زمستان پيدايمان نکرده

در گرمی کوتاه آفتاب

نوازش را عيدی دهيم !

نازنين  ِ سلامی نو به تو که خود بهاری

مهر دلت پاينده باد!

 


کلمات کلیدی: