ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥ 

 

روشی را برای خنداندن تو پيدا کرده ام

با خنديدن به عصبانيت تو

با خواندن شعرهای بچه گانه تغيير يافته...

 تمام پيغامهايت را فقط برای شنيدن صدايت ذخيره می کنم

 و تو با دقت به شعرهای احمقانه ام گوش می دهی

زيباترين من ـ با زمزمه عاشقانه  گذاشتم بخوابی

 و مژه هايت را مخفيانه شمرده ام

 می دانم چشمان بسته ات نگاهم می کند

و گوش می دهی

فکر کنم رد لبخندی را ديدم

من روشی برای خنداندن تو پيدا کرده ام..

 


کلمات کلیدی: