مرد من
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٥ 

هر روز

 آرامش صبرم در وجود تو معنا می شود

و  چه خوش رها می شوم در دشت آبی عشقت

 که  مرا تا اوج سکوت مرغزارهای بی پایان می برد

ای جاودانه ترین ترانه سرنوشتم

ای همیشگی ترین! 

شکفتنم را در  مهر دستهایت ببین

که در حضورت آغاز کرده است.


کلمات کلیدی: