تقويم
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥ 

برگه های بی مقدار تقویم   سراسر زندگی کوتاهمان را ورق می زنند تا یادآور بی حاصلی زمان از دست رفته باشند

و  شیرینی زمان از دست رفته و محدودیت زمان  باقیمانده را هر روز به افکارمان تزریق می کنند تا ببنیم

که آفتاب بی رمق عمر در آرزوهای برباد رفته چه دیر طلوع می کند

و چه زود غروب...


کلمات کلیدی: