افق
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦ 

مه آبی

میان من و تیره نگاه شیطان

 لحظه شمار شلیک تپانچه اش

نفس نفس زنان در خط استارت

به انتظار پرواز  بودم

از میان این جماعت همیشه گریان

میان من تا او

مسابقه ای تا تباهی وجدان

درسنگینی هوای انتظار

تا سقوط انسان

و لبخند کریه شیطان

دلهره را به روحم تزریق می کرد

نه ! 

برگشتم

پیش از شلیک شیطان

برگشتم

از مسابقه تباهی وجدان....

....

....

....

من  اینجا هستم

در بهشت آغوش تو...


کلمات کلیدی: