آغاز همیشگی
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٧ 

"آری آغاز دوست داشتن است    گرچه پایان راه ناپیداست"

گریختیم 

با آغاز یک دوست داشتن

درشبی خفته و تار

 نورلرزان فانوس در دست

از نردبان مخفی اسرار

گریختیم

ما نه بدنبال پایان

نه بدنبال سرانجامی کهن بودیم.

با شروع این دوست داشتن دوست داشنتی

ده سال بیشتر

همسفر جاودان مستی  چشمانت

تا کرانه های تبسم لحظه هایت

تا طلوع ابدی صبحگاهت

جاودان عشقت

جاودان


کلمات کلیدی: