رویای مرموز
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٧ 

رویای ابریٍ شب زمینی

آویزان روی هلال ماه

آهنگ سکوت نوری ابدی

می خواند در افق فردا

پرواز پرندگان را می کشد به

جایی که قلبم آرزو می کند

فقط به خاطر عشق تو

 

نقاشی آویزان روی  دیوار پیچکی

در آغوش زمرد سبز خزه ها

 متارکه موقت اعتماد را  آشکار می کند

آنگاه مرا به دورها می برد

به  شفق عمیق  دشت

جایی که شن ها در استخر آسمان ذوب می شوند

 

تاریکی  ردایش را به رنگ قرمز در می آورد

نوری برمن بتابان

مرا به خانه ببر

و این پاداش احترام من است

در چنگال ساکن  شب

 حرکت تو را حس می کنم

و هر نفس کاملت را

و این پاداش احترام من است

 

 حتی احساس نزدیک  بودن فاصله ها

فقط به خاطر عشق تو است

 

رویای ابری در شب زمینی

آویزان بر قرص ما ه نقره ای

جایی که قلبم آرزویش را دارد..

 


کلمات کلیدی: