مرد نا حوبم
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ،۱۳٩٢ 

پشتت را میکنی بر من

سهم من فقط همین است

که عمود براحساسم میشود

عشقت را میگیری ازمن 

سهم من فقط همین است

که اریب بر قلبم فرو میرود

رفتنت را هدیه میدهی به من

سهم من فقط همین است

که تهوع نبودنت  در وجودم دور میزند

دور میزند

دور میزند


کلمات کلیدی: مرد نا خوبم