روز عشق

      ستاره های  نگاهم در آسمان چشمانت طلوع ميکند

      حرير رويايم از يادت عطرآگين ميشود

                             و هر روز من  باتو روز عشق  ...

  

    

/ 0 نظر / 14 بازدید