آغاز همیشگی

"آری آغاز دوست داشتن است    گرچه پایان راه ناپیداست"

گریختیم 

با آغاز یک دوست داشتن

درشبی خفته و تار

 نورلرزان فانوس در دست

از نردبان مخفی اسرار

گریختیم

ما نه بدنبال پایان

نه بدنبال سرانجامی کهن بودیم.

با شروع این دوست داشتن دوست داشنتی

ده سال بیشتر

همسفر جاودان مستی  چشمانت

تا کرانه های تبسم لحظه هایت

تا طلوع ابدی صبحگاهت

جاودان عشقت

جاودان

/ 8 نظر / 12 بازدید
^¤ No.8 ¤^

سلام[گل] خیلی قشنگ بود[لبخند]

نازنین

تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست دارم . تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست دارم . برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می‌شود و برای نخستین گل‌ها تو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم . تو را به جای همه کسانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم . بی تو جز گستره‌ یی بی‌کرانه نمی‌بینم میان گذشته و امروز. از جدار آیینه‌ی خویش گذشتن نتوانستم می‌بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم راست از آن گونه که لغت به لغت از یادش می‌برند. تو را دوست می‌دارم برای خاطر فرزانه‌گی‌ات که از آن من نیست به رغم همه آن چیزها که جز وهمی نیست دوست دارم برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی‌دارم می‌اندیشی که تردیدی اما تو تنها دلیلی تو خورشید رخشانی که بر من می‌تابی هنگامی که به خویش مغرورم سپیده که سر بزند در این بیشه‌زار خزان زده شاید گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوئیدیم . پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز[بغل] بسیار زیباست فرزانه عزیزم [تایید] [دست][دست][دست][دست][دست]

نازنین

بیـش ترين عشـق جهـان را بسـوی تو می آورم چـرا که هیـچ چیـز در کنـار ِ من از تو عـظـيم تر نبـوده اسـت مادر ! در روز مادر از مادر نوشته ام [چشمک] بیا بخوان که چشم براه نظرات سازنده ات هستم [گل]

میچکا

دوست داشتن فقط اغاز راه نیست. دوست داشتن خود راه است و رسیدن بهانه ای برای حرکت[ماچ]