طبقه شانزدهم

 سوسوی چراغها در آوارگی بی انتهای غریب

 و تردید بین رفتن و ماندن

مردی اذان می خواند

شاید مرا از رفتن در مسیر پوچی بازدارد

باید عروسکهای کودکیم راجمع کنم

و چینهای دامنم را بالا بگیرم تا کثیف نشود

 در طبقه شانزدهم چقدر به خدا نزدیکترم

برای یک ستاره آرزو میکنم

تا نورش را پیدا کند

و برای مردمی که رویا میبینند

و برای رنگین کمان آرزو میکنم

تا همیشه دیده شود

و برای خودم آرزو میکنم تا در طبقه شانزدهم

سراپا گم شوم در مست نگاهت...

/ 16 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سميــــــــرا

عالی بود دوست من ----------------- زيبا شده ايي عروسكم چقدر هم ! چشمانم بي هيچ بهانه ايي مي خندند چشمان تو نيز و لبت شاد ِ شاد ِ شاد از با هم بودني چنين نو ... « پير شديم دختر » « نه؟! » در گوشت با قهقهه مي گويم صورتم را مي بوسي « پير بودي ! » تو اكنون بي هيچ دغدغه ايي در نگاهت بي هيچ درنگي در كلامت با لباسي كه گويي براي گام نهادن بر عرش بر قامتت دوخته اند خرامان خرامان دست در دست پناهگاهي كه امن مي پنداريش از روبرويم مي گذري و من آرام و بي صدا غرق مي شوم در اين همه سپيدي ... زيبا شده ايي عروسكم زيباتر از همه زيبايي ها .... دست در دست ِ هم دور ِ اتاق را با صداي كف و موسيقي مي چرخيم من با صداي بلند مي خندم تو نيز

heni

من ارتفاع را فقط برای سقوط می پرستم ... عزيزم زيبا بود ! خيلی زيبا !‌ تو خونه جديدم منتظرتم

انوش

يه نوشته زيبا از يه دوست خيلی خوب

انوش

سلام ..........

انوش

وشرمنده بابت تاخير طولانيم ........

نازنين

کاش نوشته بودی . //// وقتي که بارون مي باره دل هواي تو رُ داره ...... پس بيا تا چتري باشي بر خيس نوشته هايم . ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´

heni

مهربانم چشم انتظارم ..هم برای نوشتن ات و هم برای قدم های گرمت

فرنازو مجتبي

تنها شدم و تنهایی هم تنها شده قلب خسته تنهایی دل شکسته شده ما به اوج می رویم با تنهایی با همین رفتن ما تنهایی هم تنها شده شوق ماندن کنار هم داشتیم ما این همه شوق هم از رفتنت تنها شده وصل وهجران همه در یادم ماند وصل زهجران نالید و حال تنها شده

عليرضا

سلام.امیدوارم که من رو یادت باشه. خیلی وقت بود که نبودم ولی الان به روز شدم.خوشحال میشم سر بزنی.

علی

با سلام .......... خوب بود به اميد پيشرفت روزافزون شما علی